Back

UMkhandlu weNyuvesi uyibhodi ephakeme ethatha izinqumo ezinhlakeni jikelele zeNyuvesi kanti wakhelwe phezu kwesisekelo somthetho i-Higher Education Act ka-1997, futhi ulawula ngaphansi koMthetho noSomqulu weNyuvesi
UKWAKHEKA KANYE NOBULUNGU: Lo mkhandlu onamalungu angama-30 ubandakanya abalawuli beNyuvesi, abasebenzi besikhungo, abamele abafundi, izifundiswa namalungu omphakathi akhethwe kulandelwa inqubo yeNyuvesi.
Ministerial Appointees
 • Dr Maureen Tong (Vice-Chair)
 • Mr Sammy Mashita
 • Dr Letticia Moja
 • Ms Thobeka Njozela
 • Dr Mark Hay
Executive Members
 • Professor Nana Poku (Vice-Chancellor and Principal)
 • Professor Busisiwe Ncama (Deputy Vice-Chancellor & Head College of Health Sciences, Howard College Campus)
 • Professor Nhlanhla Mkhize (Deputy Vice-Chancellor & Head College of Humanities)
Senate Representatives
 • Professor Neil Koorbanally (Dean: Research College of Agriculture, Engineering & Science)
 • Professor Stephen Mutula (Dean & Head: School of Management, IT & Governance)
Academic Staff Representatives
 • Professor Colleen Aldous (School of Clinical Medicine)
 • Professor Gareth Amery (School of Mathematics, Statistics & Computer Science)
SRC Representatives
 • Mr Nduduzo Zulu (SRCE President )
 • Mr Simphiwe Xulu (SRCE Secretary-General)
Support Staff Representatives
 • Mr Bhekithemba Dlamini (Student Governance & Leadership Development)
 • Mr Mandlenkosi Dlamini (Disability Support Unit, Student Services)
Appointed by the Council
 • Judge Jacqueline Henriques
 • Professor Rachmond Howard
 • Dr Andrew Johnson
 • Ms Elizabeth Maepa
 • Mr Moerane Maimane
 • Mr Nicholas Motsatse
 • Ms Khomotso Mthimunye (Chair)
 • Dr McLean Sibanda
 • Dr Sibongiseni Tunzelana
 • Mr Andrè D Young
 • Vacant
In Attendance
 • Dr Kathy Cleland (Registrar and Secretary to Council)
 • Ms Nontuthuko Mbhele (Chief Finance Officer)
 • Ms Normah Zondo (Executive Director: Corporate Relations)
 • Ms Prem Chetty (Head of Committees)
Convocation Representatives
 • Mr Mandlenkosi Patrick Kumalo
 • Mr Thabani W Mkhize
 • Dr Qiniso Mlita